Om Stalo Äventyr AB

Stalo Äventyr är ett familjeföretag som ägs och drivs av Helena och Nils Åslund.

Vi är ett naturturismföretag som jobbar med naturupplevelser och äventyr och förutsättningarna för dessa. Vi verkar för att koppla samman turism med naturskydd för att det är vår förutsättning för att kunna arbeta i och med naturen.

2006 startades Stalo Adventures som hade uthyrning av utrustning och turer som huvudsaklig uppgift. 2020 ändrade vi företagsform till aktiebolag och bytte också namn till Stalo Äventyr AB.

Verksamheten är i dag bred då vi guidar och hyr ut utrustning samt arbetar med förutsättningar för uteliv som stigar, cykelleder,skyltning, naturreservat och kulturreservat mm.

”Vilken tur vi har” – lyder vår slogan

Det kan tolkas på flera sätt men vi tycker det är en ynnest att vi fått hamna i en del av världen där vi kan leva fritt och tycka vad vi vill samt att vi har så pass mycket natur kvar som vi ändå har.

 

Under arbete med röjning och markering av reservatsgränser

Hållbarhetspolicy för Stalo Äventyr AB

Vår ambition är att nyttja naturen på ett sätt som gör det möjligt för framtida generationer att göra detsamma. Vi vill inspirera till naturupplevelser genom att förmedla kunskap och hänsyn. Vår övertygelse är att de som upplevt djur och natur och lärt sig om dessa också kommer att vilja värna om denna.

Turer genomförs med hög säkerhet och guidningen skall ge ett lokalt perspektiv både i natur och kultur. Genom att visa naturvärden vid guidning vill företaget verka för mindre störning och belastning för t.ex. fjällräv.

Vid inköp och val av material och mat så är miljöhänsyn och närhet främsta ledord. Företagets mål är att minska materialåtgång genom att hyra ut och i hög grad inhandla kvalitativa produkter som också kan repareras om det skulle behövas.

Vi vill verka för ett långsiktigt hållbart tänk i glesbygd som bygger på en grund där kreativitet, sysselsättning och samverkan går hand i hand. Gäster som besökt oss skall känna att de lärt sig om det lokala samhället samt djur och natur och att de fått fler tips och idéer om upplevelser, platser, mathantverk eller slöjd som kan förhöja deras upplevelse av vistelsen i området.

Ett utvecklingsområde vi kommer att prioritera är arbetet med att kvalitetssäkra uppföljning efter turer genom bl.a. kundomdömen.

Vi vill vara föregångare i naturskyddsfrågor genom goda exempel, kunskapsspridning samt förmedla respekt och hänsyn

Helena Åslund, Nils Åslund                                                                                                     

Saxnäs  2021-11-17